[rtl]עמית גנסין פנה לביהמ"ש וציין כי בקשתו היא לאור העסקה "אשר היתה חשודה ובעייתית כבר בעת ביצועה – ולאחרונה הסתבר כי היא גם מצויה במוקד חקירה בחשד לעבירות על דיני ני"ע וחוק העונשין"; 2 בעלי מניות נוספים הגישו בקשות דומות לפני כשבועיים[/rtl]