פרשת בזק ופרשת הצוללות: גונבים לנו את המדינה בלי ימין או שמאל או נטיות פוליטיות