הרשות לניירת ערך סבורה כי פילבר מחק מסרונים מהנייד שלו וזאת כדי לטשטש עקבות למעשיו. בעל השליטה בבזק וסטלה הנדלר נשלחו ל- 9 ימים: "חשד סביר שאי אפשר להתעלם ממנו"