התפתחות בחקירת חברת התקשורת ובעל השליטה בה, שאול אלוביץ': שלמה פילבר נחקר. היום יתפרסם דוח מבקר המדינה על שוק התקשורת, בו פרק על יחסי נתניהו ואלוביץ'http://www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-591361