[rtl]קרן העושר של נורבגיה המנהלת קרוב לטריליון דולר עשויה להיפטר ממניות המיעוט שלה בבזק. הסיבה: פרשת השחיתות בחברה, שעשויה להיתפס כהפרה של מדיניות ההשקעות שלה[/rtl]