[rtl]כך עולה מפרוטוקולי דיונים בבית המשפט שהותרו לפרסום בסוף השבוע. עו"ד לינור יוכלמן שוהה במעצר בית מזה שלושה שבועות. על פי החשד, המידע שהדליפה כלל בין היתר נתונים מתוך חוות דעת שהוגשה לוועדה הבלתי תלויה שדנה בשתי עסקאות בעלי עניין, ובעל השליטה ומקורביו היו אמורים להיות ממודרים ממנה. סנגורה של יוכלמן: "הבונוס היה על עבודה כללית רבה"[/rtl]