ההסדר בסוריה, שגובש במהלך פגישת שני הנשיאים, לא מתחשב בשיקוליה של ישראל על אף השיחות הרבות שראש הממשלה קיים עמם. איש העסקאות בבית הלבן הכריע לטובת דיל המועדף על ארה"ב, וזה יכול לרמוז גם על עסקה עתידית שיגבש עם הפלסטינים