מה בסך הכל רוצה אדם עובד, שמשלם מסים בעל כורחו? שיהיה שימוש נכון בכספו, כולל תמיכה של אלה שאינם יכולים לעזור לעצמם. וכלום לא קורה, כבר שנים