[rtl]על פי הסדר לביטול הקפאת חשבונותיו של מפקד חיל הים לשעבר האלוף אליעזר (צ'ייני) מרום החשוד במסגרת פרשת הצוללות, צ'ייני יעביר לקרן החילוט 372 אלף שקל שיוקפאו ואם יורשע בהמשך - יחולטו[/rtl]