פיתוח ישראלי חדשני ששאב השראה מקרם פנים גייס את גרגירי הרימון למאבק במחלת דמנציה מייאשת וקטלנית. בקבוצת המחקר שלהם, בינתיים, איש לא הצטרף לסטטיסטיקה העצובה