צו הפטר מוחק את רוב חובותיו של חייב בהוצאה לפועל, ומאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו. כדי לקבל את הצו המיוחל על החייב לעמוד במספר תנאים