ביהמ"ש העליון קבע שהורים גרושים החולקים במשמורת משותפת על בני 6–15 יהיו חייבים בדמי מזונות לפי יכולותיהם הכלכליות כך שהנטל לא יפול בלעדית על הגברים. המהלך עשוי לחול בהמשך גם על ילדים צעירים יותר ולא רק במשמורת משותפת