[rtl]כהן, מוביל מחאת "באים לבנקאים" הושעה מעיסוק במקצוע עד שיוכרע משפטו הפלילי. הוא ערער אך בית הדין המשמעתי הארצי דחה את טענותיו[/rtl]