[rtl]ל"כלכליסט" נודע כי הבוקר עצרה החברה בשליטת עדי עזרא את אספקת הסחורה לכלל רשתות יינות ביתן ומגה בשל חשש של החברה מיכולתו של הבעלים נחום ביתן לעמוד בתשלומים. הערכות הן כי מכירות נטו לקבוצה מסתכמות בכ- 160 מיליון שקל בשנה; קבוצת ביתן: "מצבה של קבוצת יינות מעולם לא היה טוב יותר"[/rtl]