[rtl]המועדים שנקבעו לרשת המזון למכירת סניפים בתנאי המיזוג חלפו, אולם בשלב זה היא קיימה רק את התנאי ביחס למכירת החנויות באזור הרצליה. במקביל לקנס על הרשת מבקשת הרשות להטיל קנס של 700 אלף שקל על הבעלים נחום ביתן באופן אישי. יינות ביתן: "נפעל במסגרת דרישות הרשות והחוק"[/rtl]