המנכ"ל והעוזרת הבכירה שלו, עדי קאהן גונן, יוכלו להתנהל עם מגבלות ולא יוכלו לעזוב את הארץ. עורכי דינו דורשים לשנות את מצבו ולהגדיר את התקופה הקרובה כהשעייה