רבים ממובילי המסע להפלת ראש הממשלה מפעילים את אותם ספינים והתחפשות לטהורי מידות שהופעלו בעבר כדי להפיל את שלטון המחנה הלאומי